Human Resource

Viktiga färdigheter för personalvetare

Som namnet antyder är Human Resources en avdelning som hanterar allt som har med människor inom en organisation att göra. Detta inkluderar rekrytering och anställning, introduktionsprocessen, kompensation och förmåner samt långsiktigt stöd till anställda. Hälsoinitiativ, disciplinära åtgärder samt karriärutveckling och utbildningsprogram är alla områden som faller under HR:s ansvarsområde.

Det är uppenbart att en HR-proffs måste vara flexibel, innovativ och kunna utföra flera uppgifter. Ett så stort ansvarsområde kräver en mångsidig kompetens.

Några av de viktigaste färdigheterna som varje HR-chef måste ha är följande:

  • Kommunikationsförmåga: Som kontaktperson mellan den högre ledningen och alla nivåer av anställda är en bra HR-chef en effektiv kommunikatör. Deras kommunikationsförmåga gör det möjligt för dem att skriva kortfattade memos, presentera nya företagsinitiativ, förbättra företagets handbok och tala med lyhördhet till alla medlemmar i teamet.
  • Organisationsförmåga: En roll som kräver underhåll av de anställdas pappersarbete – från lönekuvert till prestationsbedömningar och juridiska dokument – kräver också utmärkta organisatoriska färdigheter. Med en mängd olika uppgifter och ansvarsområden är det viktigt att ha ett standardiserat system på plats.
  • Utbildning och utvecklingsförmåga: HR-chefer är också ansvariga för att utbilda och erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla anställda, vilket hjälper dem att avancera i företaget genom att öka sina färdigheter.
  • Budgetkunskaper: Förutom kompensation och förmåner måste HR även redovisa ekonomiskt för all budgetering av företaget. Detta kan omfatta konferenser, resor, sociala aktiviteter, utbildningsprogram osv.
  • Konflikthantering och problemlösning: Den klassiska bilden av en HR-chef är en person som avvärjer konflikter på arbetsplatsen och tar itu med problem så snart de uppstår. Detta kräver inte bara färdigheter i konflikthantering och problemlösning, utan också empati, respekt och förståelse för när de anställda känner sig mest sårbara.

Utbildningarna i personalfrågor ovan täcker många av dessa färdigheter ur en hr-proffs perspektiv.

HR:s förändrade roll

Även om HR:s traditionella roll fortfarande är viktig, har tekniska innovationer drivit på utvecklingen inom yrket. Vissa HR-funktioner som personal, administration och transaktionsroller läggs ut på entreprenad, vilket frigör HR-chefen för mer verkställande beslutsfattande. Den nya rollen som HR-chef fokuserar på att skapa mervärde för företaget genom strategisk verksamhet och långsiktiga företagsmål.

Den tekniska utvecklingen har också förändrat HR-arbetet. Automatisering påskyndar rekryteringsprocessen, sociala medier används för rekrytering och varumärkesbyggande, och virtuell verklighet är på väg att få stor betydelse för utbildning och utveckling av anställda. Även om sådan teknik är kompletterande till sin natur, hjälper kurser i personalutbildning HR-proffs att hålla sig uppdaterade om den senaste utvecklingen inom området.

Utbildningskurser och program för personalresurser

Personalresurser är en mycket populär kurskategori på vår webbplats. Du kan behöva begränsa urvalet ovan för att göra det lättare att hitta din perfekta HR-kurs.

Filtren högst upp på sidan är ett utmärkt sätt att göra detta. De gör det möjligt för dig att begränsa din sökning till ett visst format (online, klassrum eller på plats), plats nära dig, datumintervall, pris med mera.

Du kan också begränsa listan genom att välja en underkategori, till exempel mångfald eller prestationshantering, om någon av dessa är den HR-kompetens du vill utveckla.