Coaching

Vad är coaching?

Coaching kan betyda olika saker för olika personer. I grundläggande termer är coachning en process för att stödja individuell tillväxt och utveckling, maximera potentialen och skapa tillfredsställelse.

Huvudmålet är att hjälpa grupper och individer att gå från där de är till där de vill vara. Coacher spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa organisationer att växa, navigera framgångsrikt genom förändringar och utveckla anställda. Coachning är en mycket viktig aspekt av varje yrkesverksammas karriärutveckling och innebär i allmänhet att man använder sig av kraftfulla frågor som är utformade för att frigöra potentialen och öka individens förståelse för sin egen plats i karriären. Utbildningskurser i coachning är utmärkta för personer som själva vill bli bättre coacher eller för dem som behöver extra stöd.

Kurser i coachning

Det finns en mängd olika leverantörer av individuella och grupputbildningar som erbjuder olika typer av coachning. Företag anlitar ofta coacher för att hjälpa till att genomföra nya initiativ, för att motivera och utveckla sin personal, för att hjälpa dem att lära sig nya färdigheter för sin position och av många andra skäl. Privatpersoner kan också anlita coacher för att hjälpa dem att utveckla sina yrkeskunskaper, förbättra sitt självförtroende och mycket annat.

Några av huvudfokusen i coachutbildningen kan vara följande:

 • Livscoachning
 • Att ge effektiv feedback.
 • Coachning för prestationer
 • Konfliktlösning
 • Förbättrat självförtroende
 • Coachning för chefer
 • Coaching för ledare
 • Coachning för personalvetare
 • Säljcoachning
 • Fastställande av mål

Kursformat för coachning

Utbildningskurser i coachning ges i olika format och på olika platser. Många leverantörer erbjuder coaching i ett traditionellt klassrumsformat för personer som vill lära sig praktiskt. Under dessa kurser drar deltagarna ofta nytta av personlig undervisning, inlärningsverktyg, direktdiskussioner och mer beroende på coach. Många organisationer väljer också alternativet att anställa interna coacher som ger utbildning på plats och kan coacha flera anställda samtidigt.

Coachingutbildning online blir också alltmer populär nuförtiden. Onlinecoachning ger individer flexibilitet att lära sig när det passar bäst och spara tid och pengar genom att slippa resa till lektionerna. Detta är ett utmärkt alternativ för personer som har ett heltidsjobb eller ett upptaget schema.

Fördelar med coachingkurser

Coachning ger ett annorlunda tillvägagångssätt när det gäller utveckling av anställda. Med coachingutbildning får anställda vägledning genom en konkret, konsekvent och väldefinierad relation. Snarare än att ge råd eller omdirigering är coaching utformad för att bygga upp effektiva beteenden på arbetsplatsen och öka produktiviteten, effektiviteten och medarbetarnas tillfredsställelse. Genom coachingutbildning kan cheferna använda sina ledarskapsförmågor för att vägleda medarbetarna till att lösa problem själva, genom att dra lösningar och lärdomar från tidigare erfarenheter.

Människor kan också dra nytta av coachning på individuell nivå. Coacher kan hjälpa till att förbättra självförtroendet, öka effektiviteten, öka förståelsen för sig själv och andra och göra mycket mer. Sök bland de olika coachutbildningarna från listan ovan och börja utveckla de färdigheter som behövs för att stärka dina kollegor redan idag!

Vem är coachingkurser lämpliga för?

Coaching är allmänt tillämpbart och passar nästan alla yrkesverksamma som är intresserade av att lära sig coachningsmetodik och mentorteknik.

Här är några exempel på roller som coachingutbildning kan vara mest användbar för:

 • Gruppledare
 • Personalansvariga
 • Professionella inom talangutveckling
 • Yrkesverksamma inom organisationsutveckling
 • Projektledare
 • Konsulter
 • Experter inom psykisk hälsa
 • Coacher inom sport