Ut på vattnet i sommar? Glöm inte förarintygskursen

Förarintyget ger dig möjlighet att ta rodret ombord! Kursen ger grundläggande kunskaper i navigering, sjömanskap och säkerhet. Kursen består av två lärarledda heldagar. Utöver kursen för Förarintyg som hålls i Stockholm och Göteborg, erbjuds även en distanskurs för förarintyg som du läser på egen hand, och en lärarledd distanskurs via Zoom lördag och söndag.

Lär dig grunderna i båtliv under två heldagar med våra Förarintygskurser! I ett effektivt och snabbt tempo studeras navigering, kollisionsregler och säkerhet till sjöss.

Lite av vad som ingår i kursen:

  • Svenska sjökort, och symboler och förkortningar som syns på dem (elektroniska och på papper)
  • Navigering (bland annat att mäta distanser, ta ut kurser, bestämma position)
  • Sjömärken som t.ex. röda och gröna prickar (farleder), kardinalmärken och fyrar.
  • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård (hur du undviker olyckor och vad du ska göra om något ändå händer)
  • Miljö (bland annat hur du undviker att förorena, eco-driving och natur- och djurskyddsområden)
  • Väder och vind (om hur du får tag på väderinformation, tyder den och förhåller dig till olika sorters väderlek)
  • Lagar och regler (ger dig en god bas om vad som gäller på sjön)
  • Signaler med ljud och ljus (vad de betyder och hur de ska användas)

Ett intyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt på kusten och i kustvatten. Kursen avslutas med ett prov, när provet är avklarat har du förhoppningsvis ett stort leende på läpparna och ditt nya certifikat i handen. I samarbete med Svensk Båtutbildning.

Lämna en kommentar